Latest News

SADPO News

SADPO organiseer, saam met deskundiges op die gebied, opleidingsessies in die Noord Wes en Noord Kaap rakende “legal liability”.  Hiermee die Kennisgewing & registrasievorm.   Let asseblief daarop dat Noord Wes se opleidingsessie sal plaasvind in Wolmaransstad (Dalrene Lodge) op 31 Augustus 2017 en sluitingsdatum vir die registrasie daarvoor is 25 Augustus 2017.   Die Noord Kaap se opleidingsessie sal plaasvind in Windsorton (N12 Outspan Range Motel) op 8...

Read More

Soos ons almal bewus is, het die nuwe Mynbouhandves (Mining Charter) wydverspreide negatiewe reaksie ontlok.  Nie net uit die mynbousektor nie, maar ook onder andere beleggers.  Die Kamer van Mynwese voel so sterk hieroor dat hul voorgegaan het met ʼn Hofaansoek om die implementering daarvan te stop.  Hulle het ook verskeie dokumente gepubliseer wat die uitwerking van die nuwe handves baie duidelik uitbeeld.  Kyk gerus...

Read More

As jy ’n kontrakteur is op iemand anders se permit moet jy aangestel wees as ’n wettiglike goedgekeurde gevolmagtigde Verteenwoordiger van die reg / permit houer, by die Regulator.  Dit laat jou toe om die diamante te hanteer, in jou besit te hê en in te gee by die bemarkingsentiteite (tender huise) en die “broker’s note” te teken.   Die Regulator raak nou baie streng daaroor en...

Read More

Soos u bewus is, is die nuwe Mining Charter op 15 Junie 2017 in die Staatskoerant gepubliseer.  Die Kamer van Mynwese is in die proses om ʼn interdik te bekom teen die implementering van die nuwe Mining Charter, aangesien hulle voel dat daar nie genoeg gekonsulteer is met die klein en opkomende myne / delwers nie.  Ons sal u op hoogte hou van enige verwikkelinge...

Read More

  Ons is opgewonde om u mee te deel dat ons die volgende Sub-komitees gestig het: MYNVEILIGHEID: Gert van Niekerk (Voorsitter), Anton Jacobs (Noord Wes), Johan Keyser (Noord Kaap).  Enige navrae in hierdie verband kan aan u Provinsie verteenwoordiger gerig word of aan ons Sekretaris wat dit aan die betrokke persoon sal aanstuur.  Anton en Johan sal ook binnekort belangrike inligting op die SADPO Forum deurgee. ...

Read More

Het jy al ‘n sms van ons af ontvang?  Is daar ander persone wat jy wil hê ook ons sms’e moet ontvang?  Moontlik jou bestuurder of kantoor personeel?  Kontak asseblief die Sekretaris sodat hulle selfoon nommers ook op ons sisteem gelaai kan word....

Read More

Een van ons Nasionale Komitee lede het onlangs ʼn insiggewende werkswinkel aangaande “Legal Appointments” bygewoon.  Gaan kyk gerus na die volledige verslag op ons webblad onder die opskrif DOKUMENTE – ALGEMEEN....

Read More

Ons is hartseer dat 1 van ons Nasionale Komitee lede, HF Cilliers (Douglas), moes bedank.  Hy het SADPO goed gedien in die tyd wat hy op die Komitee was.   Aan die ander kant is ons ook opgewonde om u in kennis te stel dat Lyndon de Meillon (Schutsekama) sy plek sal inneem.  Ons is seker dat SADPO lede baie sal baat by sy kennis en ondervinding...

Read More

  Let asseblief daarop dat Jeffrey Brenner aan ons bevestig het dat hy ons lede se bydraes sal aftrek en aan ons oorbetaal, sou hy die versoek vanaf u ontvang.  Ons vra dus vir ons lede wat deur Flawless Diamante hul produksie bemark om die nodige reëlings met Jeffrey te tref....

Read More