Latest News

GEVOLMAGTIGDE VERTEENWOORDIGERS (“AUTHORISED REPRESENTATIVES”)

GEVOLMAGTIGDE VERTEENWOORDIGERS (“AUTHORISED REPRESENTATIVES”)

As jy ’n kontrakteur is op iemand anders se permit moet jy aangestel wees as ’n wettiglike goedgekeurde gevolmagtigde Verteenwoordiger van die reg / permit houer, by die Regulator.  Dit laat jou toe om die diamante te hanteer, in jou besit te hê en in te gee by die bemarkingsentiteite (tender huise) en die “broker’s note” te teken.

 

Die Regulator raak nou baie streng daaroor en doen oudits by die bemarkingsentiteite om seker te maak dat óf die wettiglike goedgekeurde gevolmagtigde Verteenwoordiger óf die reg / permit houer die “broker’s note” teken.  Maak dus seker dat jou personeel die nodige opleiding / papierwerk het.

 

Jy is welkom om SADPO se Dagbestuur te kontak indien jy enige verdere inligting benodig.

Lynette Kruger