Latest News

REGULATOR

 

Ons het ook onlangs die voorreg gehad om met die Hoof Uitvoerende Beampte van die “South African Diamond & Precious Metals Regulator” te ontmoet.  Teenwooordig in die vergadering wat ampternare van die Regulator, DMR en die “State Diamond Trader”.  Verskeie aspekte rakende die finansiële oorlewing van ons lede is bespreek en is SADPO se “open-door-policy” met alle Staatsdepartemente, op ons van toepassing, weereens bevestig.  Ons was goed ontvang en is daar onderneem om op ʼn gereelde basis bymekaar te kom om probleme te identifiseer en oplossings te vind.

 

Lynette Kruger