Latest News

SADPO ALGEMENE JAARVERGADERING 2017

SADPO ALGEMENE JAARVERGADERING 2017

Punt 5.2 op bladsy 5 van ons Grondwet lui as volg:

 

“Ten minste dertig (30) dae kennis van enige voorgenome algemene jaarvergadering en / of spesiale jaarvergadering moet aan alle lede gegee word, hetsy by wyse van e-pos en / of SMS en / of publikasie op SADPO se amptelike webtuiste.”

 

Gesien in die lig van bogenoemde stel ons u graag in kennis van ons Algemene Jaarvergadering wat in ons 2 streke sal plaasvind:

 

7 November 2017 om 09:00

Wolmaransstad                                     

Dalrene Lodge

Vredestraat 29

 

&

 

8 November 2017 om 09:00

Kimberley

Horse Shoe Inn

Memorialweg

 

AGENDA

 

Die vergadering is oop vir alle lede, asook voornemende lede.  Ons gaan tydens die vergadering gesels oor SADPO se finansies, asook waarmee ons op die oomblik besig is en ons planne vir die toekoms.  Kom luister gerus wat SADPO vir jou beteken! 

 

Vir meer inligting, kontak asseblief die Sekretaris (info@sadpo.co.za).

 

Lynette Kruger