Latest News

SADPO News

Soos u bewus is, is die nuwe Mining Charter op 15 Junie 2017 in die Staatskoerant gepubliseer.  Die Kamer van Mynwese is in die proses om ʼn interdik te bekom teen die implementering van die nuwe Mining Charter, aangesien hulle voel dat daar nie genoeg gekonsulteer is met die klein en opkomende myne / delwers nie.  Ons sal u op hoogte hou van enige verwikkelinge...

Read More

  Ons is opgewonde om u mee te deel dat ons die volgende Sub-komitees gestig het: MYNVEILIGHEID: Gert van Niekerk (Voorsitter), Anton Jacobs (Noord Wes), Johan Keyser (Noord Kaap).  Enige navrae in hierdie verband kan aan u Provinsie verteenwoordiger gerig word of aan ons Sekretaris wat dit aan die betrokke persoon sal aanstuur.  Anton en Johan sal ook binnekort belangrike inligting op die SADPO Forum deurgee. ...

Read More

Het jy al ‘n sms van ons af ontvang?  Is daar ander persone wat jy wil hê ook ons sms’e moet ontvang?  Moontlik jou bestuurder of kantoor personeel?  Kontak asseblief die Sekretaris sodat hulle selfoon nommers ook op ons sisteem gelaai kan word....

Read More

Een van ons Nasionale Komitee lede het onlangs ʼn insiggewende werkswinkel aangaande “Legal Appointments” bygewoon.  Gaan kyk gerus na die volledige verslag op ons webblad onder die opskrif DOKUMENTE – ALGEMEEN....

Read More

Ons is hartseer dat 1 van ons Nasionale Komitee lede, HF Cilliers (Douglas), moes bedank.  Hy het SADPO goed gedien in die tyd wat hy op die Komitee was.   Aan die ander kant is ons ook opgewonde om u in kennis te stel dat Lyndon de Meillon (Schutsekama) sy plek sal inneem.  Ons is seker dat SADPO lede baie sal baat by sy kennis en ondervinding...

Read More

  Let asseblief daarop dat Jeffrey Brenner aan ons bevestig het dat hy ons lede se bydraes sal aftrek en aan ons oorbetaal, sou hy die versoek vanaf u ontvang.  Ons vra dus vir ons lede wat deur Flawless Diamante hul produksie bemark om die nodige reëlings met Jeffrey te tref....

Read More

Ons beplan ‘n Konferensie vir al ons lede en nie-lede op 22 Maart 2017 te Christiana. Die doel hiervan is om verskeie tersaaklike sprekers te kry om almal toe te spreek.  Elke spreker sal ook vrae beantwoord en daar sal geleentheid wees vir almal teenwoordig om hul eie onderwerpe te opper.  Sodoende kan ons almal mekaar help.  Daar is ook ‘n heerlike spitbraai na die tyd. ...

Read More

Geagte SADPO lede: Ons Forum op hierdie webwerf is nou in werking.  Die doel hiervoor is dat ons lede reg oor die land met mekaar kan gesels oor kwessies in ons bedryf, sonder dat ander partye die inhoud kan sien. Lede wie se SADPO lidmaatskap volledig is, se besonderhede is op die webwerf gelaai en het die webwerf vir jou ‘n epos gestuur met ‘n skakel (“link”)...

Read More