Latest News

DELWERS KONFERENSIE 2017

DELWERS KONFERENSIE 2017

Ons beplan ‘n Konferensie vir al ons lede en nie-lede op 22 Maart 2017 te Christiana. Die doel hiervan is om verskeie tersaaklike sprekers te kry om almal toe te spreek.  Elke spreker sal ook vrae beantwoord en daar sal geleentheid wees vir almal teenwoordig om hul eie onderwerpe te opper.  Sodoende kan ons almal mekaar help.  Daar is ook ‘n heerlike spitbraai na die tyd.  Bywoning van die konferensie en spitbraai is GRATIS, ons versoek u net om teen 12 Maart 2017 vir ons u voltooide Bevestiging van Bywoning vorm te stuur.  Kontak asseblief die Sekretaris vir meer inligting.

Lynette Kruger