Latest News

 

News

South African Diamond Producers Organisation

ALGEMENE JAARVERGADERING Hiermee word u kennis gegee vir die SADPO Algemene Jaarvergadering 2020 in terme van paragraaf 5.2 van SADPO se Grondwet. Paragraaf 5.2 van die Grondwet lees as volg: 5.2  Ten minste dertig (30) dae kennis van enige voorgenome algemene jaarvergadering en/of spesiale jaarvergadering moet aan alle lede gegee word, hetsy by wyse van e-pos en/of SMS en/of publikasie op SADPO se amptelike webtuiste.  Hiermee word u...

Read More

Ingevolge paragraaf 5.2 van SADPO se Grondwet word u hiermee kennis gegee van die Algemene Jaarvergadering.     Paragraaf 5.2 van die Grondwet lees as volg:   5.2   Ten minste dertig (30) dae kennis van enige voorgenome algemene jaarvergadering en / of spesiale jaarvergadering moet aan alle lede gegee word, hetsy by wyse van e-pos en / of SMS en / of publikasie op SADPO se amptelike webtuiste.    Hiermee die datums...

Read More

Our Diggers’ Conference took place on 15 March 2019 at the Christiana All Seasons Resort, Christiana, North West Province, and what a success!   SADPO would like to thank each and every Speaker & Sponsor for their contributions towards the day.  Without them, there would not have been an event.   Each year our Conference grows in numbers and success.  New friends were made, connections, collaborations – all promising...

Read More

DMR NOORD KAAP KORRESPONDENSIE    Hierby ingesluit is 'n skrywe vanaf die Hoof Inspekteur gedateer 23-08-2018 vir julle aandag.   Verder hierby ingesluit is 'n epos vanaf Mnr Dennis Sandmann gedateer 22-08-2018.   Let asseblief daarop dat SADPO nie hierdie skrywes direk vanaf die DMR ontvang het nie.  Dit het wel by ons uitgekom en is ons verplig om ons lede daarvan in kennis te stel....

Read More

Ons nuutste Nuusbrief vir Julie 2018 is nou beskikbaar.  Volg asseblief die skakel om dit te lees.  https://mailchi.mp/32356e006e44/sadpo-nuusbrief-julie-2018   Dit is ook uitgestuur per epos en sms - indien jy dit nie ontvang het nie en graag op ons komminukasielys wil wees, kontak asb vir Lynette - info@sadpo.co.za...

Read More