Latest News

Rick Hattingh verkies tot Nasionale Komitee

Rick Hattingh verkies tot Nasionale Komitee

Baie welkom aan Rick Hattingh wat onlangs geko-opteer is tot lid van die Nasionale Komitee, aangesien ons gevoel het dat die Bloemhof-area nie verteenwoordig is op die Komitee nie.  Ons wens hom alle sterkte toe vir die toekoms en mag hy ‘n aanwins vir SADPO en sy lede wees.

 

Lynette Kruger