Latest News

SADPO ALGEMENE JAARVERGADERINGS

SADPO ALGEMENE JAARVERGADERINGS

Ingevolge paragraaf 5.2 van SADPO se Grondwet word u hiermee kennis gegee van die Algemene Jaarvergadering.  

 

Paragraaf 5.2 van die Grondwet lees as volg:

 

5.2   Ten minste dertig (30) dae kennis van enige voorgenome algemene jaarvergadering en / of spesiale jaarvergadering moet aan alle lede gegee word, hetsy by wyse van e-pos en / of SMS en / of publikasie op SADPO se amptelike webtuiste. 

 

Hiermee die datums en lokale vir die verskeie vergaderings:

 

NOORD WES
12 November 2019 om 14:00

Dalrene Lodge
Wolmaransstad

NOORD KAAP
13 November 2019 om 14:00

Horse Shoe Inn
Kimberley

WESKUS / NAMAKWALAND

14 November 2019 om 18:00
Country Klub
Port Nolloth

 

Items op die Agenda vir bespreking:

Voorsittersverslag;
Finansiële Jaar state vir die afgelope finansiële jaar;
Aanstelling van ouditeursfirma;
Verkiesing van nuwe Nasionale Komitee lede;
Wysiging van die SADPO Grondwet.

Die huidige Nasionale Komitee is verjeug om aan te kondig dat ons verskeie lede in die Weskus / Namakwaland bygekry het die afgelope jaar, en daarom die behoefte om die Grondwet te wysigig sodat ons die lede in daardie area kan akkommodeer.  Dit is bloot vir logiestiese redes.  Vind asseblief hiermee die grondwet met die voorgestelde wysigings in Afrikaans & Engels.  Dit is vir u oorweging en sal die dokument bespreek word tydens die verskeie algemene jaarvergaderings.  

Hiermee ook die huidige Grondwet in Afrikaans & Engels, indien u sou verkies om die dokumente met mekaar te vergelyk.   

Die vergadering is oop vir alle SADPO lede en voornemende lede.  Vir enige navrae, kontak asseblief vir Lynette by 071 8899 850 of info@sadpo.co.za

 

Lynette Kruger