Latest News

 

Wette / Laws

Suid-Afrikaanse Diamantprodusenteorganisasie

Wette / Laws

Kliek op die onderskeie skakels om die dokumente oop te maak

Belasting / Taxation

Besigheid / Business

Diamant Handel / Diamond Trading

• Diamonds Act 56 of 1986
• Diamonds Amendment Act 10 of 1991
• Diamonds Amendment Act 22 of 1989
• Diamonds Amendment Act 28 of 1988
• Diamonds Amendment Act 29 of 2005
• Diamonds Export Levy (Administration) Act 14 of 2007
• Diamonds Second Amendment Act 30 of 2005
• Precious Metals Act 37 of 2005

DMR

DWA

Hersonering / Rezoning

Konstitusioneel / Constitutional

MH&S

MPRDA

Omgewings / Environment

Tantieme Wet / Royalty Act