Latest News

 

Oor Ons / About Us

Suid-Afrikaanse Diamantprodusenteorganisasie

Welkom by die Suid-Afrikaanse Diamantprodusenteorganisasie

SADPO is ‘n organisasie wat gestig is met die uitsluitlike doel om die
alluviale diamant bedryf meer vaartbelyn te maak.

SADPO is ‘n organisasie wat gestig is met die uitsluitlike doel om die alluviale diamantbedryf meer vaartbelyn te maak. Om hierdie doel te bereik, moet die Organisasie saamwerk met ander instansies om sodoende die alluviale diamantindustrie in die breë te dien. SADPO lidmaatskap bestaan uit diamant produsente, geaffilieerde bemarkingsentiteite, enige persoon wat grond besit waarop gedelf word, sosiale lede wat hulself met die industrie wil vereenselwig en erelede wat deur die Organisasie gewerf mag word.

SADPO is an organisation to streamline the alluvial diamond industry. To attain this goal, the Organisation must work in collaboration with other structures to serve the alluvial diamond industry in the broadest sense. SADPO’s membership consist of diamond producers, affiliated marketing entities, any landowner where alluvial mining operations are performed, social members who wishes to identify and associate themselves with the diamond industry, and honorary members invited by SADPO.